Cemevi 800x450 Webp

Alevilik nedir

Alevilik Nedir? İslam’ın özgün bir yorumu ve Türk-İslam kültürünün önemli bir parçası olan bir dindir. Ancak sadece dini bir inanç sistemi olarak değil