Alevilik

Prof. Dr. Ali Yaman

Alevilik Nasıl Doğdu?

Aleviliğin kökeni genel olarak Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ele alınırken İslam öncesi ve sonrası birçok farklı dinsel ve kültürel unsuru da gözden kaçırmamak gerekmektedir.

pir sultan abdal kimdir

Pir Sultan Abdal

16. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve günümüzde Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen bir aşık, şair, zakir ve dededir.

hacı bektaş veli 600x338

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşamış önemli bir Türk mutasavvıf, şair ve Alevi-Bektaşi tarikatının kurucusudur.

Cemevi 800x450 Webp

Alevilik nedir

Alevilik Nedir? İslam’ın özgün bir yorumu ve Türk-İslam kültürünün önemli bir parçası olan bir dindir. Ancak sadece dini bir inanç sistemi olarak değil

Shopping Cart
Scroll to Top