Cemevi Nedir?

Cemevi, Alevilerin ibadet ve cemlerini gerçekleştirdikleri, bir araya geldikleri ve kültürlerini yaşattıkları yapılardır. “Cem” kelimesi “toplantı” anlamına gelir ve Cemevleri de Alevilerin bir araya gelerek cemlerini gerçekleştirdikleri, ibadetlerini yaptıkları ve inançlarını yaşadıkları mekanlardır.

                            Cemevleri’n de Neler Yapılır?

Cem: Cem, Alevilerin ibadet ve ritüellerini içeren bir törendir. Cemlerde semah dönülür, nefesler okunur, Duaz-ı imamlar edilir ve lokma dağıtılır.
Semah: Semah, Alevilerin ibadetinin bir parçası olan ve müzik eşliğinde yapılan bir zikirdir.
Nefes: Nefesler, Alevi-Bektaşi edebiyatı içerisinde en yaygın ve tanınmış şiir türlerinden birisidir. Edebi bir terim olarak nefes, Alevi-Bektaşi şairleri tarafından söylenen, gelenekte ikrar alma, görgü, musahiplik gibi cemlerde ya da diğer kurban törenlerinde, kendine has bir ezgi ile okunan şiirlere verilen addır.
Duaz-ı Imamlar: Duaz-ı imamlar, on iki imamın adlarının anıldığı ve dua edildiği bir ritüeldir.
Lokma: Lokma, Alevilerin Cemlerinde dağıtılan ve bereket simgesi olarak kabul edilen bir yiyecektir.

                                Cemevleri’nin Özellikleri:

Cemevleri‘nin belirli bir mimari yapısı yoktur. Herhangi bir bina Cemevi olarak kullanılabilir.
Cemevleri’n de kadın ve erkek eşit kabul edilir ve cemlere birlikte katılırlar.
Cemevleri’n de herhangi bir din görevlisi bulunmaz. Cemler, Cem erkanı tarafından yönetilir.

                                    Cemevleri’nin Önemi:

Cemevleri, Alevilerin inançlarını özgürce yaşayabildikleri ve kültürlerini sürdürebildikleri mekanlardır.
Cemevleri, Alevilerin toplumla bütünleşmesine ve diğer inanç gruplarıyla diyalog kurmasına katkıda bulunur.
Cemevleri, Alevi-Bektaşi geleneğinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir.

Dersim Katliamı

Dersim’in Kara Günü 4 Mayıs

87 sene önce Seyit Rıza'nın "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde...


Ayazağa Cemevi

Ayazağa Cemevi

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Sarıyer Şubesi Ayazağa Cemevi, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Ayazağa Mahallesi'nde yer almaktadır.


beşiktaş cemevi

Beşiktaş Cemevi

Beşiktaş Cem Evi, Cem Vakfı'na bağlıdır. Beşiktaş Cemevi 2007 yılında kurulmuştur.