Cemevi 800x450 Webp

Aleviler Tam Olarak Neye İnanır?

Alevilik, İslam’ın bir yorumu olup, özgün bir inanç ve ibadet geleneğine sahiptir. Aleviler, İslam’ın genel prensiplerine inanırken