hacı bektaş veli 600x338

Hacı Bektaş Veli

Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşamış önemli bir Türk mutasavvıf, şair ve Alevi-Bektaşi tarikatının kurucusudur.