Aleviler namaz kılar mı

Aleviler Namaz Kılar Mı?

Alevi inancında, namaz kılma geleneği, genel olarak Sünni İslam’daki gibi belirli bir şekilde uygulanmaz. Bununla birlikte…