alevilik ile ilgili bilgiler

Aleviler Gusül Boy Abdesti Alır mı?

Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da ruh temizliğidir.