Aleviler Gusül Boy Abdesti Alır mı?

Aleviler Gusül Boy Abdesti Alır mı?

Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da ruh temizliğidir.

Gusül yıkanmak, temizlenmek; Tepeden tırnağa kadar vücudun yıkanması, temizlenmesi anlamındadır yani banyo yapmaktır. Bu elbette ki bedenin hastalıklardan, mikroplardan, kir ve pis kokulardan, vs. korunması için yapılması gereken sıhhi bir dış temizliktir.

En önemlisi olan ruh temizliğidir. Asıl kötülük, nerden başlar diye kendimize soracak olursak, tabii ki ruhta başlar. Çünkü bedeni harekete geçiren, yapıp yaptıran ruhtur. O zaman ruhun temizlenmesi, kötülüklerden arınması gerekir.

Ezelden evveli bir Hakk’ı bildik,
Hakk’dan nida geldi Hakk’a Hak dedik.
Kırklar Meydanında yunduk pak olduk,
İstemem Taharet yundum da geldim.
Şah İsmail Hatayi

Cem erkanına girmeden önce evimizde bedenin dış temizliğini ve cem erkanında, Hakk meydanında, Pir huzurunda da ruh temizliğimizi yapıyoruz.

Haremlik, selamlık…

Alevi inancinda kadın, aşağlanan bir varlık değildir. Tam tersine kadın, önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadın, insanoğlunun anasıdır ve diğer bir deyimle toprak anadır; Yardır, yaratandır, doyurandır, sevendir, vs. Alevi inancında kadının yeri, tarifi ve konumu budur. Fakat birileri yolun disturuna uymuyorsa bu Alevi inancının suçu değildir, kişinin kendi nefsine yenilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi yanlışlıklar, yaklaşımlar cem erkanlarında dara çekilerek ruhun, kötü ahlak ve alışkanlıklardan arındırılıp paklanır.

Konu hakkında, Pir Hünkar şöyle buyurmuştur…

Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hakk’kın yaratığı, her şey yerli yerinde,
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.
Pir Hünkar

Alevi inancında haremlik, selamlık yoktur. Cemevi kapısından içeri girdiğimiz andan itibaren orda can vardır. Can sıfatında, cinsiyet yani erkek kadın sıfatı yoktur. Çünkü Cemevi’nin kapısının dışı zahirdir ve iç tarafı ise batındır. Batın alemine girildiğinde, sıfat yok olur sadece ruhen var oluyorsunuz. Bilindiği gibi, ruhun da sıfatı yoktur…

Ehli Beyt yazarı ve Seyyid Seyfeddin Ocağı evlatlarından,
=Seyyid Hakkı= Kaynak: alevilikte-inanc.de

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top