Dersim Katliamı

Dersim’in Kara Günü 4 Mayıs

87 sene önce Seyit Rıza'nın "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz......


Aleviler namaz kılar mı

Aleviler Namaz Kılar Mı?

Alevi inancında, namaz kılma geleneği, genel olarak Sünni İslam'daki gibi belirli bir şekilde uygulanmaz. Bununla birlikte......


Cemevi 800x450 Webp

Aleviler Tam Olarak Neye İnanır?

Alevilik, İslam'ın bir yorumu olup, özgün bir inanç ve ibadet geleneğine sahiptir. Aleviler, İslam'ın genel prensiplerine inanırken...


Cemevi 800x450 Webp

Alevilik nedir

Alevilik Nedir? İslam'ın özgün bir yorumu ve Türk-İslam kültürünün önemli bir parçası olan bir dindir. Ancak sadece dini bir inanç sistemi olarak......


alevilik ile ilgili bilgiler

Aleviler Gusül Boy Abdesti Alır mı?

Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da......