Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal

16. yüzyılda Anadolu’da yaşamış ve günümüzde Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen bir aşık, şair, zakir ve dededir.

Pir Sultan Abdal, Kişiliğiyle, sanatıyla, direnişiyle günümüzde de güncelliğini ve haklılığını korumaya devam ediyor.

Pir Sultan Abdal, şiirlerinde genellikle Alevi davasına ve ulularına olan bağlılığını işlemiştir. Bunların başında da Hz. Muhammed, Hz. Ali, On iki İmamlar, Hacı Bektaş Veli gelmektedir.

Hayatı Hakkında Bilgiler:

 • Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1480 civarı Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde doğduğu tahmin edilmektedir.
 • Asıl adı Haydar’dır.
 • Babası Abdal Musa‘dır.
 • Alevi-Bektaşi geleneğinde önemli bir yere sahip olan “Yedi Ulu Ozan” lardan biridir.
 • Pir Sultan Abdal, gençliğinde çobanlık ve çiftçilik yapmıştır.
 • Daha sonra Erdebil’e giderek medrese eğitimi görmüştür.
 • Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Sivas’a dönmüş ve âşıklık geleneğiyle ilgilenmeye başlamıştır.
 • Kısa sürede ün kazanan Pir Sultan Abdal, deyişleri ile Alevi-Bektaşi inancını ve kültürünü savunmuştur.
 • Deyişlerinde, yani şiirlerinde, eski Türk kültürünü, Alevi inancını ve hak-adalet arayışını güçlü bir şekilde yansıtmıştır.
 • Osmanlı bürokrasisine karşı muhalif tutumu ile bilinir.
 • 1550 yılında Sivas’ta idam edildiği kabul edilir.

Pir Sultan Abdal’ın Önemi:

 • Pir Sultan Abdal, sadece bir şair ve âşık olmanın ötesinde, Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün korunması ve yaşatılması için mücadele eden önemli bir figürdür.
 • Deyişleri, günümüzde de Aleviler tarafından büyük bir saygıyla okunmakta ve söylenmektedir.
 • Hak-adalet, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlara verdiği önem ile sadece inananlar için değil, tüm insanlar için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Pir Sultan Abdal’ın eserlerinden bazıları:

 • Pir Sultan Abdal‘ın günümüze ulaşan 400’den fazla deyişi olduğu tahmin edilmektedir.
 • Deyişleri, aşk, tasavvuf, doğa ve toplum gibi çeşitli temaları ele almaktadır.
 • En bilinen deyişleri arasında “Gül gül ol açtı bağlar”, “Bana gel dost”, “Benim canım sultanım”, “Bir gün gelir” ve “Derviş gel” yer almaktadır.
 • Deyişleri, özgün ve sade bir Türkçe ile yazılmıştır.
 • Pir Sultan Abdal, deyişlerinde Aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Pir Sultan Abdal’ın Anlamı:

 • Pir Sultan Abdal, Alevi-Bektaşi inancında önemli bir yere sahiptir.
 • Yedi Ulu Ozanlardan biri olarak kabul edilir.
 • Deyişleri, günümüzde de Aleviler tarafından büyük bir saygıyla okunmakta ve söylenmektedir.
 • Hak-adalet, özgürlük ve eşitlik gibi kavramlara verdiği önem ile sadece inananlar için değil, tüm insanlar için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Pir Sultan Abdal’ın Düşünceleri:

 • Pir Sultan Abdal, deyişlerinde insan sevgisini, barışı ve kardeşliği savunmuştur.
 • Sınıfsız ve eşitlikçi bir toplum idealini savunmuştur.
 • Hak-adalet arayışını ve zulme karşı direnci şiirlerinde dile getirmiştir.
 • Tasavvufa büyük önem vermiştir.
 • Allah’ı sevgi ve hoşgörü ile anlatan bir tasavvuf anlayışını benimsemiştir.

Pir Sultan Abdal’ın Mirası:

 • Pir Sultan Abdal, Alevi-Bektaşi inancının ve kültürünün en önemli temsilcilerinden biridir.
 • Deyişleri, günümüzde de büyük bir ilgi görmektedir.
 • Pir Sultan Abdal‘ın düşünceleri, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
 • Hak-adalet, özgürlük ve eşitlik arayışında olan insanlar için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top