Alevilik

alevilik ile ilgili bilgiler

Aleviler Gusül Boy Abdesti Alır mı?

Alevilikte iki çeşit temizlik vardır; Birincisi Bedenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise, ruh temizliğidir. Asıl olan da ruh temizliğidir.

Alevilik Nedir Hz Ali

Alevilik Nedir?

Alevilik Nedir? Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı olan Hz. Ali’nin velayetini ve On İki İmam’ın rehberliğini esas alan, İslam’ın mistik ve batıni bir yorumudur.

alevilik ile ilgili bilgiler

Alevilik İle İlgili Bilgiler

Sözcük anlamı Hz. Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar demektir. Bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkan Alevilik, tarikat olmadığı gibi, tek bir tarikata da bağlanamaz

Shopping Cart
Scroll to Top