Alevilik Nedir?

Alevilik Nedir?

Alevilik, Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı olan Hz. Ali’nin velayetini ve On İki İmam’ın rehberliğini esas alan, İslam’ın mistik ve batıni bir yorumudur. Anadolu’da yüzyıllar boyunca gelişen ve kendine özgü ritüelleri, inançları ve felsefesi olan bir inanç sistemidir.

Aleviliğin temel ilkeleri şunlardır:

Vahdet-i Vücut: Tanrı’nın varlığının her şeyin tek kaynağı olduğunu savunan bir ilkedir.
Semah: Alevi-Bektaşi inancında, Hakk’a ulaşmak için yapılan, müzik ve ney eşliğinde, belli bir düzen içinde dönen bir ibadet şeklidir.

Cem: Bir araya gelmek, birlik ve beraberlik içinde olmak anlamına gelir. Cemevlerinde yapılan ibadet ve ayinlere de cem adı verilir.

Dört Kapı Kırk Makam: Kamil insan olma yolunda aşılması gereken aşamaları temsil eder.
Hacı Bektaş Veli: Alevilik inancında önemli bir yere sahip olan ve Anadolu’da bu inancın yayılmasında büyük rol oynayan bir mutasavvıf ve düşünürdür.

Hâkk-Muhammed-Ali üçlemesi: Alevilikte varlık birliği önemli yer tutar. Allah‘ın (Hakk) ilk zuhurunun Muhammed, ikinci zuhurunun Ali olduğuna inanılır.

Alevilikte namaz kılınmaz, oruç tutulmaz ve zekat verilmez. Bunun yerine cem adı verilen ibadet törenleri yapılır. Cem törenlerinde semah dönülür, ney dinlenir, duvazlar okunur ve sohbet edilir.

On İki İmamlar: Alevilik, Ehl-i Beyt ve On İki İmamları önemseyen Câferiyye Şiiliği ile ortak noktalara sahiptir

Alevilik, hoşgörüye, sevgiye ve saygıya dayanan bir inanç sistemidir. Alevi-Bektaşi geleneğinde tüm insanlar eşit kabul edilir ve her inanca saygı gösterilir.

Aşk ve hoşgörü: Alevilikte sevgi, saygı ve hoşgörü temel prensiplerdir.

Avatar for Cemevi
Yönetici

Cemevi, Alevi topluluğunun ibadet ve toplumsal etkileşimlerini gerçekleştirdiği özel bir ibadet ve kültürel mekandır. Alevi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Cemevi, Alevi topluluklarının manevi ihtiyaçlarını karşılar ve sosyal birliklerini pekiştirir.

    Bir yanıt yazın