Hz Ali

Alevilik Nedir Hz Ali

Alevilik Nedir?

Alevilik Nedir? Hz. Muhammed’in kuzeni ve damadı olan Hz. Ali’nin velayetini ve On İki İmam’ın rehberliğini esas alan, İslam’ın mistik ve batıni bir yorumudur.

Hz Ali 800x450

İmam Ali

Hz. Ali, Hz. Muhammed‘in amcasının oğludur. İlk Müslüman olandır ve Hz. Muhammed’in en çok sevdiği insandır.

imam mehdi

İmam Muhammed Mehdi

Adı : MuhammedUnvanı : Mehdi: Doğru yolu tutmuş olan, Allah tarafından hidayete erdirilen kişi.Annesi : Nergis HatunBabası : Hasan-ül AskeriDoğum

alevilik ile ilgili bilgiler

Alevilik İle İlgili Bilgiler

Sözcük anlamı Hz. Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar demektir. Bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkan Alevilik, tarikat olmadığı gibi, tek bir tarikata da bağlanamaz

Shopping Cart
Scroll to Top