İmam Ali

İmam Ali

Adı: Ali (Hz. Ali)
Ünvanı: Şah-ı Merdan
Anne Adı: Fatıma
Baba Adı: Ebu Talib
Doğum Yeri ve Tarihi: Mekke, 21 Mart 598
Halifelik Süresi: 24 Haziran 656 – 24 Ocak 661
Çocukları : Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiyye ve Mûhsin ibn Ali. Mûhsin, henüz Fatıma’ın karnındayken, ölmüştür.
Şehadet Tarihi: Kufe (Irak’ta bir şehir), 661
Türbesinin Bulunduğu Şehir: Necef (Irak’ta bir şehir)

İmam Ali Yaşamı


Hicretten yirmi üç yıl önce dünyaya gelmiştir (M. 599) ve 63 Yaşında Hakka yürümüştür.

Şehadet Nedeni: Muaviye döneminde İbni Mülcem tarafından zehirli kılıçla şehit edildi (Ramazan ayının 19 ve 21)

Babası, Abdülmuttalib bin Haşim‘in oğlu olan Ebu Talib bin Abdülmuttalib‘dir. Bu nedenle Hz. Ali, anne ve baba soyu bakımından tam bir Haşimi‘dir.

İmam Hz. Ali’nin annesi adını, arslan anlamına gelen Esed veya Haydar koymak isterse de Hz. Muhammed‘in isteğiyle Ali ismi verilir. Annesinin koymak istediği Esed ve Haydar isimleri de İmam Hz. Ali’nin hayatı boyunca ona atfedilen ve onun savaşlarda gösterdiği kahramanlıklara karşılık lakap olarak verilir

Hz. Ali, Hz. Muhammed‘in amcasının oğludur. İlk Müslüman olandır ve Hz. Muhammed’in en çok sevdiği insandır. İmam Hz. Ali’de Hz. Muhammed’i çok sever ve onu korumak için kendini tehlikelere atmaktan çekinmez. Cesur ve kahraman olmasıyla bilinmektedir. Savaşlarda büyük kahramanlıklar göstermiştir bu yüzden kendisine Allah‘ın Aslanı denmiştir

Bu savaşlarda İmam Hz. Ali‘nin en büyük yardımcıları Hz.Muhammed‘in armağan ettiği, olağanüstü güçleriyle büyük yardımı dokunan Düldül adlı bir at ile yine Hz. Muhammed‘in armağanı olan, ağzı çatallı kılıcı, Zülfikar’ı vardır

Hz. Ali 8 yaşında Müslüman olduğundan, hiç puta tapmamasıyla diğer sahabelerden ayrılır. Bunun için kendisine, Kerremallahü Veche denilmiştir, bu deyiş yalnız onun için kullanılır. Ayrıca, Şah-ı Merdan (Mert İnsanların En Büyüğü) ve Murtaza da denmektedir.

Hayber Kalesi savaşında, kale kapısının bir kanadını koparıp kalkan gibi kullandığı rivayet edilir.

Hz. Muhammed‘in sancağını hep Hz. Ali taşımıştır.

İmam Hz. Ali Çok iyi huylu, bilgili, adaletli, bağış yapmakta benzeri olmayan, alçak gönüllü, merhametli bir kişiliği vardı.

Hz. Ali, Hz.Muhammed‘in ölümü üzerine Halife olan Ebubekir‘e önce biat etmemiştir. Fakat daha sonra İslam birliğinin bozulmaması için onun devlet başkanlığını kabul etmiş ve Üçüncü Halife Osman‘ın öldürülmesinden sonra, halkın isteği ile Halifeliği kabul edene kadar inzivaya çekilip Hz. Muhammed‘in yasını tutmayı tercih etmiştir.

Halifeli döneminde hükümet başkanlığını ele geçirmek isteyen Şam Valisi Muaviye ile yaptığı savaşta zafere ulaşacağı sırada karşısındakilerin mızraklarına Kuran bağlayarak barış istemeleri üzerine İmam Ali bunu kabul etmek zorunda kaldı.

Barışın gereği olarak seçilen hakemler Muaviye‘yi Halife ilan edince “Hüküm ancak Allah’ındır” diyen bir grup Müslüman, İslamiyette ikilik yarattıkları gerekçesiyle ne Hz. Ali‘yi, ne de Muaviye‘yi kabul etmezler ve bunlara Harici denilmiştir. Haricilik bir mezhep olarak kalmıştır.

İmam Hz. Ali, Haricilerden ibnü l Mülcem al-Sarimi tarafından 27 ocak 661 tarihinde zehirli bir kılıç darbesiyle vurulur ve İmam Ali iki gün sonra şehit olarak Hakka yürür. Hayata gözlerini yumduğu sırada İmam Ali 63 (Bazı kaynaklara göre 65) yaşlarındadır. Bu tarih Ramazan ayının 19-21 olarak bilinir.

İmam Ali Hakkında Bilgiler

İmam Ali Doğum ve Ölüm

 • 13 Recep 599 yılında Mekke’de doğdu.
 • 21 Ramazan 661 yılında Kufe’de vefat etti.

İmam Ali Ailesi

 • Babası Ebu Talib, annesi Fatıma bint Esed’dir.
 • Hz. Muhammed’in amcası ve damadıdır.
 • Hz. Fatıma ile evlidir. Hasan ve Hüseyin’in babasıdır.

İmam Ali Özellikleri

 • İslam’a ilk iman edenlerden biridir.
 • Hz. Muhammed’in en yakın arkadaşı ve yardımcısıdır.
 • Cesaret, adalet ve bilgeliği ile tanınır.
 • Dört halifenin dördüncüsüdür.

İmam Ali Başarıları

 • Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber gibi birçok savaşta Hz. Muhammed’e komuta etti.
 • Hudeybiye Antlaşması’nı yazdı.
 • Basra ve Kufe şehirlerini kurdu.

İmam Ali Eserleri

 • Nehc’ul-Belaga
 • Nahc’ul-Fesaha
 • Gurer-ul-Hikem

Hz. Ali’nin Önemi

 • Şiiler tarafından ilk imam olarak kabul edilir.
 • Sünniler tarafından da saygı duyulan bir sahabedir.
 • İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.

H.z Ali’den Sözler

 • “İlim, imandan sonra en faziletli şeydir.”
 • “Cömertlik, fakirliği yok eder.”
 • “Doğruluk, her kapının anahtarıdır.”
 • “Affetmek, intikam almaktan daha iyidir.”

İmam Hz.Ali

Imam Hz Ali reluctantly accepted peace when his opponents attached the Quran to their spears and expressed their desire for peace during the war against Muawiyah, the governor of Damascus, who aimed to seize the government presidency during the caliphate.

However, a group of Muslims who proclaimed that Judgment is only Allah’s refused to accept either Imam Hz Ali or Muawiyah, considering them responsible for causing division in Islam, and became known as the Kharijites.

Imam Hz. Ali was assassinated by Ibn Muljam al-Sarimi’s poisonous sword strike on January 27, 661, and two days later, he attained martyrdom. Imam Hz. Ali was around 63 (some sources state 65) years old at the time of his passing, known to have occurred between the 19th and 21st of Ramadan.

Kaynak: Google Gemini

Avatar for Cemevi
Yönetici

Cemevi, Alevi topluluğunun ibadet ve toplumsal etkileşimlerini gerçekleştirdiği özel bir ibadet ve kültürel mekandır. Alevi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Cemevi, Alevi topluluklarının manevi ihtiyaçlarını karşılar ve sosyal birliklerini pekiştirir.

  Bir yanıt yazın