Dersim Katliamı

Dersim’in Kara Günü 4 Mayıs

87 sene önce Seyit Rıza'nın "Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Ama ben de sizin önünüzde diz......


Aleviler namaz kılar mı

Aleviler Namaz Kılar Mı?

Alevi inancında, namaz kılma geleneği, genel olarak Sünni İslam'daki gibi belirli bir şekilde uygulanmaz. Bununla birlikte......


Cemevi 800x450 Webp

Aleviler Tam Olarak Neye İnanır?

Alevilik, İslam'ın bir yorumu olup, özgün bir inanç ve ibadet geleneğine sahiptir. Aleviler, İslam'ın genel prensiplerine inanırken...