İmam Cafer-i Sadık 702

İmam Cafer-i Sadık

Doğum: 702 yılı, Medine
Şehadet Tarihi: 765 yılı, Medine
Unvanı: Sadık (Doğru Sözlü)
Babası: İmam Muhammed Bakır
Annesi: Ümmü Farvah bint al-Kasım ibn Muhammed ibn Ebu Bekir
Eşi: Hamide Hatun
Çocukları: Abdullah el-Aftah, Musa el-Kazım, İsmail bin Cafer es-Sadık, Ali el-Uraydi, Muhammed ibn Ja’far al-Sadiq

İmam Cafer-i Sadık Yaşamı

 • Altıncı İmam olarak kabul edilir.
 • Ali soyundan gelen ve Ehl-i Beyt‘in önemli bir üyesidir.
 • Dönemindeki siyasi baskılara rağmen, İslam’ın ilim ve irfan merkezlerinden biri olan Medine’de ilim ve irfan meclisleri kurmuştur.
 • Fıkıh, hadis, tefsir ve kelam gibi birçok alanda eserler vermiştir.
 • Farklı mezheplerden ve dinlerden birçok alim yetiştirmiştir.
 • Cömertliği, adaleti ve ilmiyle tanınmıştır.

İmam Cafer-i Sadık Önemi

 • Caferilik fıkhının kurucusudur.
 • Şiilerin önemli bir kısmı onun soyundan gelmektedir.
 • İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.
 • Şiiler tarafından oldukça saygı duyulan bir imamdır.
 • İslam alimlerinin yetişmesinde önemli rol oynadı.
 • Farklı din ve mezhepler arasında hoşgörü ve diyalog ortamının oluşmasına katkıda bulundu.

Cafer-i Sadık Eserleri

 • Usul-i Kafi
 • Tuhaf-ul Ukul
 • Fıkıh-ı Cafer
 • Ahlak-ı Cafer

İmam Cafer-i Sadık Hakkında

 • Cafer-i Sadık hakkında birçok kitap ve makale yazılmıştır.
 • Türbesi Medine’de Cennet’ül Baki mezarlığındadır.
 • Eğitimi Babası ve dedesi İmam Zeynelâbidin’den eğitim aldı.
 • 743 yılında babasının vefatından sonra altıncı İmam oldu.
 • İmamet döneminde Abbasi Devleti’nin kurulmasına şahitlik etti.
 • İlim ve fıkıh alanlarında oldukça bilgiliydi.
 • Cömertliği ve takvasıyla tanınırdı.
 • Farklı din ve mezheplerden insanlarla diyalog kurdu.
 • Birçok hadis rivayet etti.
 • Caferilik fıkhının kurucusudur.
 • Bu fıkıh mezhebi, günümüzde de Şiiler tarafından takip edilmektedir.

Cafer-i Sadık Sözleri

 • “İlim öğrenmek her Müslüman’a farzdır.”
 • “Cömertlik, Allah’ın sevdiği bir huydur.”
 • “Adalet, mülkün temelidir.”

Ja’far al-Sadiq

Information:

 • Birth: 702 CE, Medina
 • Death: 765 CE, Medina
 • Title: al-Sadiq (The Truthful)
 • Father: Imam Muhammad al-Baqir
 • Mother: Umm Farwah bint al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr
 • Wife: Hamida Khatun
 • Children: Abdullah al-Aftah, Musa al-Kazim, Ismail ibn Ja’far al-Sadiq, Ali al-Uraydi, Muhammad ibn Ja’far al-Sadiq

Life:

 • Considered the sixth Imam by Twelver Shia Islam.
 • A descendant of Ali and a prominent member of the Ahl al-Bayt.
 • Established scholarly gatherings in Medina, a center of Islamic knowledge, despite political pressures.
 • Wrote extensively on jurisprudence, hadith, exegesis, and theology.
 • Taught and influenced scholars from various sects and religions.
 • Renowned for his generosity, justice, and knowledge.

Significance:

 • Founded the Ja’fari school of jurisprudence.
 • Ancestor of a major branch of Shia Muslims.
 • Holds a significant position in Islamic history.

Works:

 • Usul al-Kafi
 • Tuhaf al-Uqul
 • Fiqh al-Ja’far
 • Akhlaq al-Ja’far

Legacy:

 • Numerous books and articles have been written about Ja’far al-Sadiq.
 • His shrine is located in the Jannat al-Baqi cemetery in Medina.

Quotes:

 • “Seeking knowledge is obligatory for every Muslim.”
 • “Generosity is a trait beloved by Allah.”
 • “Justice is the foundation of governance.”

Kaynak: Google Gemini

Avatar for Cemevi
Yönetici

Cemevi, Alevi topluluğunun ibadet ve toplumsal etkileşimlerini gerçekleştirdiği özel bir ibadet ve kültürel mekandır. Alevi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Cemevi, Alevi topluluklarının manevi ihtiyaçlarını karşılar ve sosyal birliklerini pekiştirir.

  Bir yanıt yazın