İmam Muhammed Bakır 676


İmam Muhammed Bakır Bilgileri

Doğum: 676 yılı, Medine
Vefat: 732 yılı, Medine
Unvanı: Bakır (Bilen)
Babası: İmam Ali Zeyn el-Abidin
Annesi: Fatıma bint Hasan el-Mûctebâ
Eşi: Umm Farwah bint al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr
Çocukları: Cafer-i Sadık, Abdullah el-Baqir, Ibrahim el-Bakir, Ali el-Bakir

İmam Muhammed Bakır Türbesi

 • Konum: Medine’de bulunan Baki mezarlığında yer alır. Baki mezarlığı, Hz. Muhammed’in ve birçok sahabesinin de medfun olduğu kutsal bir mekan olarak bilinir.
 • Mimari: Türbenin mimarisi hakkında kesin bilgiler bulunamamaktadır. Ancak Baki mezarlığındaki diğer türbeler gibi nispeten sade bir yapıya sahip olması muhtemeldir.
 • Önemi: Türbe, Şiiler arasında önemli bir ziyaretgâh konumundadır.

İmam Muhammed Bakır Yaşamı

 • Beşinci İmam olarak kabul edilir.
 • Ali soyundan gelen ve Ehl-i Beyt’in önemli bir üyesidir.
 • Babası gibi, Kerbela faciasından sonra hayatta kalan önemli bir Ehl-i Beyt figürüdür.
 • Medine’de ilim ve irfan meclisleri kurarak İslam’ın yayılmasına katkıda bulunmuştur.
 • Fıkıh, hadis ve tefsir gibi alanlarda eserler vermiştir.
 • “Bakır” lakabı, ilminin ve bilgeliğinin derinliğinden gelmektedir.

İmam Muhammed Bakır Önemi

 • Caferi fıkhının temelini oluşturmuştur.
 • Şiilerin önemli bir kısmı onun soyundan gelmektedir.
 • İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.

İmam Muhammed Bakır Eserleri

 • El-Mev’ize
 • Kitab-u’l-Iman ve’l-Kufr
 • Kitab-u’s-Salat
 • Kitab-u’z-Zakat

İmam Muhammed Bakır Hakkında

 • Muhammed Bakır hakkında birçok kitap ve makale yazılmıştır.
 • Dördüncü İmam Zeynel Abidin’nin oğludur.
 • Hicretin 57. yılında (676) dünyaya gelmiştir.
 • Babasından sonra imamet makamına gelmiştir.
 • 733 ya da 735. yılında Emevi halifesi Hişam’ın kardeşi oğlu İbrahim Velid’in vasıtasıyla zehirletilerek şehit edilmiştir.
 • Türbesi Medine’de Baki mezarlığındadır.

İmam Muhammed Bakır Sözleri

 • “İlim, müminin silahıdır.”
 • “Cahillik, her kötülüğün anasıdır.”
 • “Allah’a tevekkül eden, asla mağlup olmaz.”

Muhammed al-Baqir

was the fifth of the Twelve Imams of Shia Islam. He was born in Medina in 676 CE and died there in 733 CE. His father was Ali Zayn al-Abidin, the fourth Imam, and his mother was Fatima bint Hasan, the granddaughter of the Prophet Muhammad.

Muhammed al-Baqir was known for his knowledge and piety. He was a leading scholar of his time and is credited with transmitting many hadiths (sayings of the Prophet Muhammad). He was also a gifted teacher and is said to have had many students, including both Shia and Sunni Muslims.

Muhammed al-Baqir’s imamate was a time of great political and religious upheaval. The Umayyad dynasty was in decline, and there was widespread unrest in the Muslim world. In this context, Muhammed al-Baqir played an important role in maintaining the unity of the Shia community. He also worked to spread Shia teachings and to defend them against attack from their opponents.

Muhammed al-Baqir is a revered figure in Shia Islam. He is considered to be one of the most important Imams, and his teachings have had a profound impact on Shia thought and practice.

Here are some of the important events of Muhammed al-Baqir’s life:

 • He was born in Medina in 676 CE.
 • His father was Ali Zayn al-Abidin, the fourth Imam, and his mother was Fatima bint Hasan, the granddaughter of the Prophet Muhammad.
 • He was known for his knowledge and piety. He was a leading scholar of his time and is credited with transmitting many hadiths (sayings of the Prophet Muhammad).
 • He was also a gifted teacher and is said to have had many students, including both Shia and Sunni Muslims.
 • His imamate was a time of great political and religious upheaval. The Umayyad dynasty was in decline, and there was widespread unrest in the Muslim world.
 • In this context, Muhammed al-Baqir played an important role in maintaining the unity of the Shia community. He also worked to spread Shia teachings and to defend them against attack from their opponents.
 • He died in Medina in 733 CE.

Muhammed al-Baqir’s legacy is one of learning, piety, and leadership. He is remembered as a great scholar, a gifted teacher, and a wise leader who helped to guide the Shia community through a difficult time.

Kaynak: Google Gemini

Avatar for Cemevi
Yönetici

Cemevi, Alevi topluluğunun ibadet ve toplumsal etkileşimlerini gerçekleştirdiği özel bir ibadet ve kültürel mekandır. Alevi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Cemevi, Alevi topluluklarının manevi ihtiyaçlarını karşılar ve sosyal birliklerini pekiştirir.

  Bir yanıt yazın