İmam Muhammed Taki

imam Muhammed Taki

Adı: Muhammed Taki
Unvanı: Taki
Annesi: Sebike
Babası: İmam Ali Rıza
Doğum Yeri ve Tarihi: Medine Suudi Arabistan 810
Şehadet Tarihi: Kazımiye Bağdat Irak 835
Türbesi: Kazımiye Bağdat Irak’ta İmam Musa Kazım’ın türbesinin yanında.
Şehadet Sebebi: Abbasi Halifelerinden Mutasım tarafından zehirlenerek şehit edildi.

Yaşamı:


Dokuzuncu İmam olan İmam Muhammed Taki, 811 yılında doğmuştur. 835 yılında ise şehit edilmiştir. İmam Muhammed Taki, genç yaşına rağmen büyük bilgi sahibiydi.

Onun bilgisini kıskananların başında Abbasi devrinin kadısı Yahya geliyordu. Kadı Yahya, İmam Muhammed Taki’yi toplum içinde küçük düşürmek, ona gösterilen sevgiyi, ilgiyi kırmak için toplantılar tertipledi. Fakat İmam Muhammed Taki, bilgisiyle adeta orada bulunanları büyülerdi.

Halife Memun İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a getirttiğinde, ancak on altı yaşındaydı. Burada Halife Memun’un kızı Ümmü Fazı ile evlendi. Memun’un ölümü üzerine Medine’ye yerleşti.

İmam Muhammed Taki, kendi ecdadlarının yolundan gittiği gibi haksızlıklara da boyun eğmedi. Memun’un yerine halife olan Mutasım İmam Muhammed Taki’yi Bağdat’a davet etti. Mutasım ikram ettiği yemeğin içine zehir katarak 25 yaşındaki Muhammed Taki’yi şehit ettirdi.

Imam Muhammed Taki

Imam Muhammed Taki, despite his young age, possessed immense knowledge.

He captivated those around him with his wisdom, a fact that made the judge of the Abbasid era, Yahya, jealous.

Yahya organized meetings in an attempt to belittle Imam Muhammed Taki in society and undermine the love and admiration he received.

However, Imam Muhammed Taki enchanted everyone present with his knowledge. When Caliph Mem-un brought Imam Muhammed Taki to Baghdad, he was only sixteen years old.

He later settled in Medina following Mem-un’s death. Continuing the path of his ancestors, Imam Muhammed Taki did not succumb to injustice.

Mutasim, who became the caliph after Mem-un, invited Imam Muhammed Taki to Baghdad. Unfortunately, at the age of 25, Imam Muhammed Taki was martyred by Mutasim, who poisoned the meal he served.

Source: Google Gemini

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top