İmam Zeynel-i Abidin 659


İmam Zeynel-i Abidin Hakkında Bilgiler

Doğum: 659, Medine (5. Zilhicce 38 Hicri)
Vefat: 713, Medine (25 Muharrem 95 Hicri)
Baba: İmam Hüseyin
Anne: Şehzade Banu
Lakap: “Zeynel-i Abidin” (Abidlerin Süsü), “Ali Asgar”
Eşler: 4 eş
Çocuklar: 11 erkek, 4 kız

İmam Zeynel-i Abidin Hayatı

 • İmam Hüseyin‘in Kerbela faciasında şehit olmasından sonra 4. İmam olarak kabul edilir.
 • Kerbela’da esir alınan Zeynel-i Abidin, hastalığı nedeniyle savaşta yer almamıştır.
 • Yezid’in sarayında esir olarak tutulurken, Hz. Fatıma‘nın vefat yıldönümü vesilesiyle yaptığı dua ile Yezid’i ve saraydakileri etkilemiştir.
 • Medine’ye döndükten sonra, ilmi ve fazileti ile tanınmış, fakirlere ve mazlumlara yardım etmiştir.
 • Dua ve ibadet ehli olması ile bilinir. “Sahife-i Seccadiye” adlı dua kitabı, İslam’ın en önemli dua kitaplarından biridir.
 • Emevi zulmü altında zor bir hayat yaşamış, 713 yılında Medine’de vefat etmiştir.
 •  Emevi halifelerinden Abdülmelik tarafından zehirlendiği söylenir.

İmam Zeynel-i Abidin Eserleri

 • Sahife-i Seccadiye
 • Risale-i Huquq
 • Dua-i Abi Hamza
 • Dua-i Kumayl

İmam Zeynel-i Abidin Önemi

 • İmam Zeynel-i Abidin, Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt‘in soyunu devam ettiren ve imamet görevini üstlenen önemli bir figürdür.
 • İlmi, fazileti ve ibadeti ile Müslümanlar arasında saygın bir yere sahiptir.
 • Sahife-i Seccadiye, İslam dua ve ibadet edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

Hakkında Söylenenler

 • “Ali b. Hüseyin, Allah’ın kullarının en hayırlısı, en âlimi ve en abidi idi.” (İmam Muhammed Bakır)
 • “Zeynel-i Abidin, Allah’ın velisi ve seçkin kullarından biridir.” (Cafer-i Sadık)
 • “Sahife-i Seccadiye, Kur’an’dan sonra en önemli kitaptır.” (Allame Meclisi)

Türbesi

 • Malatya’da bulunan İlk olarak 13. yüzyılda inşa edilmiş. 19. yüzyılda Yeri değiştirilerek yeniden inşa edildi.
 • Karakaya Barajı’nın suları altında kalmaması için 1983 yılında bugünkü yerine taşınmıştır.

Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin

Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin (c. 658 – 713 CE), also known as Zayn al-Abidin (“the Ornament of the Worshippers”) and al-Sajjad (“the Prostrating One”), was the fourth Shia Imam, succeeding his father Husayn ibn Ali. He was a great-grandson of the Islamic prophet Muhammad.

Life:

 • Born in Medina, Hejaz
 • Son of Husayn ibn Ali and Shahrbanu
 • Survived the Battle of Karbala
 • Imamate: 680–713 CE
 • Known for his piety, knowledge, and generosity
 • Composed the Sahifa al-Sajjadiyya, a collection of prayers and supplications

Importance:

 • Respected figure in Shia Islam
 • Exemplar of patience and resilience in the face of adversity
 • His teachings on prayer and spirituality are still widely studied today

Shrine:

 • Located in Malatya, Turkey
 • Originally built in the 13th century
 • Reconstructed in the 19th century

Kaynak: Google Gemini

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
Scroll to Top