İmam Zeynel-i Abidin 659


İmam Zeynel-i Abidin Hakkında Bilgiler

Doğum: 659, Medine (5. Zilhicce 38 Hicri)
Vefat: 713, Medine (25 Muharrem 95 Hicri)
Baba: İmam Hüseyin
Anne: Şehzade Banu
Lakap: “Zeynel-i Abidin” (Abidlerin Süsü), “Ali Asgar”
Eşler: 4 eş
Çocuklar: 11 erkek, 4 kız

İmam Zeynel-i Abidin Hayatı

 • İmam Hüseyin‘in Kerbela faciasında şehit olmasından sonra 4. İmam olarak kabul edilir.
 • Kerbela’da esir alınan Zeynel-i Abidin, hastalığı nedeniyle savaşta yer almamıştır.
 • Yezid’in sarayında esir olarak tutulurken, Hz. Fatıma‘nın vefat yıldönümü vesilesiyle yaptığı dua ile Yezid’i ve saraydakileri etkilemiştir.
 • Medine’ye döndükten sonra, ilmi ve fazileti ile tanınmış, fakirlere ve mazlumlara yardım etmiştir.
 • Dua ve ibadet ehli olması ile bilinir. “Sahife-i Seccadiye” adlı dua kitabı, İslam’ın en önemli dua kitaplarından biridir.
 • Emevi zulmü altında zor bir hayat yaşamış, 713 yılında Medine’de vefat etmiştir.
 •  Emevi halifelerinden Abdülmelik tarafından zehirlendiği söylenir.

İmam Zeynel-i Abidin Eserleri

 • Sahife-i Seccadiye
 • Risale-i Huquq
 • Dua-i Abi Hamza
 • Dua-i Kumayl

İmam Zeynel-i Abidin Önemi

 • İmam Zeynel-i Abidin, Kerbela faciasından sonra Ehl-i Beyt‘in soyunu devam ettiren ve imamet görevini üstlenen önemli bir figürdür.
 • İlmi, fazileti ve ibadeti ile Müslümanlar arasında saygın bir yere sahiptir.
 • Sahife-i Seccadiye, İslam dua ve ibadet edebiyatının en önemli eserlerinden biridir.

Hakkında Söylenenler

 • “Ali b. Hüseyin, Allah’ın kullarının en hayırlısı, en âlimi ve en abidi idi.” (İmam Muhammed Bakır)
 • “Zeynel-i Abidin, Allah’ın velisi ve seçkin kullarından biridir.” (Cafer-i Sadık)
 • “Sahife-i Seccadiye, Kur’an’dan sonra en önemli kitaptır.” (Allame Meclisi)

Türbesi

 • Malatya’da bulunan İlk olarak 13. yüzyılda inşa edilmiş. 19. yüzyılda Yeri değiştirilerek yeniden inşa edildi.
 • Karakaya Barajı’nın suları altında kalmaması için 1983 yılında bugünkü yerine taşınmıştır.

Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin

Ali ibn Husayn Zayn al-Abidin (c. 658 – 713 CE), also known as Zayn al-Abidin (“the Ornament of the Worshippers”) and al-Sajjad (“the Prostrating One”), was the fourth Shia Imam, succeeding his father Husayn ibn Ali. He was a great-grandson of the Islamic prophet Muhammad.

Life:

 • Born in Medina, Hejaz
 • Son of Husayn ibn Ali and Shahrbanu
 • Survived the Battle of Karbala
 • Imamate: 680–713 CE
 • Known for his piety, knowledge, and generosity
 • Composed the Sahifa al-Sajjadiyya, a collection of prayers and supplications

Importance:

 • Respected figure in Shia Islam
 • Exemplar of patience and resilience in the face of adversity
 • His teachings on prayer and spirituality are still widely studied today

Shrine:

 • Located in Malatya, Turkey
 • Originally built in the 13th century
 • Reconstructed in the 19th century

Kaynak: Google Gemini

Avatar for Cemevi
Yönetici

Cemevi, Alevi topluluğunun ibadet ve toplumsal etkileşimlerini gerçekleştirdiği özel bir ibadet ve kültürel mekandır. Alevi geleneğinde önemli bir yere sahip olan Cemevi, Alevi topluluklarının manevi ihtiyaçlarını karşılar ve sosyal birliklerini pekiştirir.

  Bir yanıt yazın